Novosti u roamingu

Sukladno članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja A1, u okviru Politike pravedne uporabe u EU/EEA roamingu od 15.3.2021. usklađuju se dodatne naknade u EU/EEA roamingu s referentnim tečajem.


Mijenjaju se sljedeće dodatne roaming naknade:
 

Dodatna naknada* u roamingu za odlazne minute iz EEA prema EEA, povisuje se s 0,29 kn/min na 0,30 kn/min (PDV uključen) 

Maksimalna naknada** u roamingu za odlazne minute iz EEA prema EEA, povisuje se s trenutnih 1,76 kn na 1,79 kn/min (PDV uključen) 

Maksimalna naknada** za SMS povisuje se s trenutnih 0,55 kn/sms na 0,56 kn/sms (PDV uključen)

Maksimalna naknada** za MMS i MB povisuje se s trenutnih 1,85 kn/MB/MMS na 1,88 kn/MB/MMS (PDV uključen)

*Dodatne naknade u roamingu za pojedine usluge naplaćuju se isključivo nakon prethodne obavijesti korisniku i to zbog pretežnog boravka i korištenja usluga u EU/EEA roamingu.

**Maksimalna naknada za pojedinu uslugu jest zbroj domaće cijene i dodatne roaming naknade.


Svi detalji dostupni su u Uvjetima korištenja Politike pravedne uporabe usluga u EU/EEA roamingu za A1 korisnike bonova.