Kombinirane međunarodne i roaming opcije

Razgovori za vrijeme boravka u inozemstvu i razgovori prema inozemstvu.

Euro minute 15

  15 min u zemljama EEA zone i europskim zemljama

3,85 € 

Euro minute 60

  60 min u zemljama EEA zone i europskim zemljama


 10,49 € 

Euro minute 120

  120 min u zemljama EEA zone i europskim zemljama

17,12 € 

Euro minute 240

  240 min u zemljama EEA zone i europskim zemljama

30,39 € 

Euro minute 480

  480 min u zemljama EEA zone i u europskim zemljama

56,94 € 

Biz WORLD 30

  30 min u zemljama izvan EEA zone

13,14 € 

Biz WORLD 60

  60 min u zemljama izvan EEA zone

26,41 € 

Biz WORLD 120

  120 min u zemljama izvan EEA zone

39,68 € 

Biz WORLD 240

  240 min u zemljama izvan EEA zone

66,23 € 

Biz WORLD 480

  480 min u zemljama izvan EEA zone

119,32 € 

Euro minute

 

Mogućnost korištenja besplatnih minuta u inozemstvu ne ovisi o mreži koju u tom trenutku koristite.

 

Pozivi na brojeve s posebnom tarifom, satelitskim mrežama, brojevima bez naplate i videopozivi nisu uključeni. Svi drugi odlazni pozivi i pozivi nakon iskorištenih uključenih minuta naplaćuju se prema standardnom cjeniku za međunarodne i/ili roaming pozive.

 

Kako uključiti ili isključiti Euro minute?

  • dostavom pisanog zahtjeva* ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe e-mailom ili faksom
  • pozivom prema Službi za korisnike ili 
  • putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije (samo korisnici s master pravima)


*Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Ovdje potražite upute kako verificirati vašu e-mail adresu.
 

Tko može usključiti Euro minute?

Opcije Euro minute dostupne su poslovnim korisnicima govornih tarifa, uključujući i tarife Mala+ Biz, Dobra+ Biz, Savršena Biz, Bezbrižna Biz i Premium Biz.

 

Stanje Euro minuta možete provjeriti slanjem poruke teksta ? na broj 13222.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za uključenje usluge Euro minute nakon 12.5.2017., temeljem informacija o svim dostupnim roaming tarifama i cijenama korisnik istovremeno daje i svoj izričit pristanak za korištenje iste do isključenja usluge od strane korisnika. Korisnik na vlastiti zahtjev u bilo kojem trenutku može promijeniti roaming tarifu.

 

Euro minute uključene u odabrani paket vrijede u kalendarskom mjesecu u kojem je korisnik uslugu uključio. Usluga se automatski produžava u svakom sljedećem mjesecu ukoliko korisnik ne zatraži isključenje.

 

Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.

 

Cijene su s izraženim PDV-om.

 

Biz WORLD

 

Iskoristite uključene minute za međunarodne pozive iz A1 mreže i roaming pozive u više od 70 zemalja širom svijeta. Minute uključene u Biz WORLD paketima mogu se iskoristiti za:

  • odlazne roaming pozive unutar te zemlje, prema Hrvatskoj i prema ostalim uključenim zemljama
  • za sve dolazne roaming pozive unutar uključenih zemalja
  • za međunarodne pozive iz A1 mreže prema uključenim zemljama

 

Pozivi na brojeve s posebnom tarifom, satelitskim mrežama, brojevima bez naplate i videopozivi nisu uključeni. Svi drugi odlazni pozivi i pozivi nakon iskorištenih uključenih minuta naplaćuju se prema standardnom cjeniku za međunarodne i/ili roaming pozive.


Kako uključiti ili isključiti Biz WORLD?

  • dostavom pisanog zahtjeva* ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe e-mailom ili faksom
  • pozivom prema Službi za korisnike ili 
  • putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije (samo korisnici s master pravima)


*Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Ovdje potražite upute kako verificirati vašu e-mail adresu.
 

Stanje Biz WORLD paketa možete provjeriti slanjem poruke teksta ? na broj 13222.

 

Biz WORLD minute uključene u odabrani paket vrijede u kalendarskom mjesecu u kojem je korisnik uslugu uključio. Usluga se automatski produžava u svakom sljedećem mjesecu ukoliko korisnik ne zatraži isključenje.

 

Uključene su sljedeće zemlje: Albanija, Alžir, Andora, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahrein, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Dominikanska Republika, Egipat, Ekvador, Farski otoci, Gana, Grenland, Gruzija, Guadalupe, Guernsey, Gvatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Japan, Jersey, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kosovo, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Mali, Maroko, Meksiko, Moldavija, Monako, Mozambik, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Novi Zeland, Oman, Otok Man, Pakistan, Panama, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj, Vijetnam.

 

Zemlje EEA i ostale zemlje koje nisu gore navedene nisu uključene u uslugu Biz WORLD.

 

Više informacija dostuno je u Uvjetima korištenja.