Od 9. travnja 2018. A1 Hrvatska pridružuje se nacionalnom projektu SEPA i počinje s primjenom usluge SEPA izravno terećenje. 

 

Primjena standarda SEPA osigurava jedinstvenu tehnološku platformu u Republici Hrvatskoj za procesiranje platnih transakcija, kao i potrebne preduvjete za daljnji razvoj platnih usluga u Republici Hrvatskoj u skladu s europskim standardima. 

 

SEPA izravno terećenje u kunama nacionalna je platna usluga za terećenje tekućeg računa platitelja (korisnika) kada platnu transakciju inicira primatelj plaćanja (A1) na osnovi suglasnosti koju je platitelj dao primatelju plaćanja.  

 

Za postojeće pretplatnike A1 usluga koji svoje račune plaćaju izravnim terećenjem (bivši trajni nalog) ništa se ne mijenja. Za podmirenje A1 računa i dalje će se teretiti korisnikov bankovni račun u fiksnom iznosu na mjesečnoj razini. 

 

Postojeća izravna terećenja (bivši trajni nalog) koja su pretplatnici ugovarali sa svojom poslovnom bankom i s A1 bit će migrirana na novi sustav SEPA izravnih terećenja, o čemu će poslovne banke pravodobno informirati svoje korisnike. 

 

Prednosti usluge SEPA izravno terećenje: 

 

  • jednostavan način plaćanja računa, bez rizika od posljedica zakašnjelog plaćanja 
  • jednostavno praćenje terećenja na izvodima transakcijskih računa 
  • bolje informiranje platitelja o financijskim obvezama koje će pristići na naplatu 
  • jedinstven način davanja suglasnosti za izravno terećenje za sve platitelje 
  • A1 korisnici mogu  potpisati suglasnost na A1 prodajnim mjestima ili u poslovnicama HPB-a 
  • jednako postupanje prema svim primateljima prilikom provođenja usluge SEPA izravno terećenje

 

 

Više o projektu SEPA možete pogledati na internetskoj stranici: http://www.sepa.hr