Važnost crowdfundinga u vrijeme pandemije COVID-19

#Crowdfunding
  • Autor PR
  • Datum 29.04.2021.
crowdfunding

Pandemija virusa COVID-19 utjecala je na sve aspekte naših života, pa tako i na neprofitne udruge i njihovo financiranje.

U vrijeme kad je praktički nemoguće baviti se aktivizmom uživo, sve je veća važnost crowdfundinga odnosno prikupljanje donacija putem interneta. Udruge sve više pristupaju potencijalnim donatorima putem digitalnih platformi, kao što je Čini Pravu Stvar, koje u ovo „novo normalno“ doba zamjenjuju događanja za prikupljanje sredstava.

Važnost udruga i društvene solidarnosti također je naglašena u vrijeme povećane ekonomske i socijalne nesigurnosti. Aktivnosti udruga i filantropske akcije kakve se javljaju na ovom portalu potiču ljude na povezivanje u vrijeme kada su mnogi izolirani, doprinose rješavanju lokalnih problema, potiču javnu raspravu i pomažu najpotrebitijima u društvu. Stoga crowdfunding spada i u domenu društveno osjetljivog poduzetništva.

Crowdfunding kao model financiranja temelji se na prikupljanju sredstava od velikog broja ljudi, koji pojedinačno doniraju male količine novca. Crowdfunding se temeljno razlikuje od tradicionalnog načina prikupljanja sredstava utoliko što ne cilja na mali broj investitora, već na veliki broj ljudi koji su spremni pomoći mikrodonacijama. Takve kampanje uvelike ovise o kvalitetnoj komunikaciji kampanje što većem broju ljudi, u čemu su se posebno vrijednima pokazale crowdfunding platforme.

Preventivne mjere donesene uslijed pandemije virusa COVID-19 ograničile su mogućnosti skupljanja sredstava u filantropske ciljeve, te kampanje preselile u digitalni prostor. Uključite se stoga u kampanje dostupne na platformi Čini Pravu Stvar i pomozite udrugama koje skrbe o ranjivim skupinama unutar našeg društva!

Važnost udruga i društvene solidarnosti također je naglašena u vrijeme povećane ekonomske i socijalne nesigurnosti.

Crowdfunding kao model financiranja temelji se na prikupljanju sredstava od velikog broja ljudi, koji pojedinačno doniraju male količine novca. Crowdfunding se temeljno razlikuje od tradicionalnog načina prikupljanja sredstava utoliko što ne cilja na mali broj investitora, već na veliki broj ljudi koji su spremni pomoći mikrodonacijama. Takve kampanje uvelike ovise o kvalitetnoj komunikaciji kampanje što većem broju ljudi, u čemu su se posebno vrijednima pokazale crowdfunding platforme.

Preventivne mjere donesene uslijed pandemije virusa COVID-19 ograničile su mogućnosti skupljanja sredstava u filantropske ciljeve, te kampanje preselile u digitalni prostor. Uključite se stoga u kampanje dostupne na platformi Čini Pravu Stvar i pomozite udrugama koje skrbe o ranjivim skupinama unutar našeg društva!

Crowdfunding kao model financiranja temelji se na prikupljanju sredstava od velikog broja ljudi, koji pojedinačno doniraju male količine novca. Crowdfunding se temeljno razlikuje od tradicionalnog načina prikupljanja sredstava utoliko što ne cilja na mali broj investitora, već na veliki broj ljudi koji su spremni pomoći mikrodonacijama. Takve kampanje uvelike ovise o kvalitetnoj komunikaciji kampanje što većem broju ljudi, u čemu su se posebno vrijednima pokazale crowdfunding platforme.

Preventivne mjere donesene uslijed pandemije virusa COVID-19 ograničile su mogućnosti skupljanja sredstava u filantropske ciljeve, te kampanje preselile u digitalni prostor. Uključite se stoga u kampanje dostupne na platformi Čini Pravu Stvar i pomozite udrugama koje skrbe o ranjivim skupinama unutar našeg društva!