U EU/EEA roamingu primjenjuje se RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

 

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na korištenje usluga  roaminga u mrežama operatora zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World) u zemljama EU/EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 

Zemlje uključene u EU/EEA pogledajte ovdje.  

 

Osnovni EURO ili Vodafone World cjenik - cjenik u inozemstvu u zemljama EEA
 
Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Ako korisnici putuju brodovima ili zrakoplovima ili se nalaze u neposrednoj blizini brodova i zrakoplova na kojima su dostupne nezemaljske mreže te nisu u području dostupnosti zemaljske mreže, dostupne su im mreže operatora s kojima je A1 ugovorio uslugu, a koji pružaju usluge na brodovima i zrakoplovima (ne primjenjuje se tzv. RLAH/Roam Like At Home, tj. ne primjenjuju se domaće cijene nego se naplaćuju cijene prema zoni Ostale zemlje u svijetu/ostale mreže).  

Korisnici mogu izbjeći prekomjerne troškove na način da na svom uređaju ručno odaberu zemaljsku mrežu (ako je dostupna) ili jednostavno uključiti zrakoplovni način rada uređaja (tzv. „flight mode“ ili airplane mode). Prilikom spajanja na nezemaljske mreže na brodovima ili zrakoplovima te prilikom korištenja satelitske telefonije korisnici će dobiti i SMS obavijest o cijenama.

Kvaliteta roaming usluge ovisi o kvaliteti usluge koju pružaju strani operatori s kojima A1 ima ugovorenu roaming uslugu. Ako je A1 ugovorio 4G ili 5G uslugu sa stranim operatorom, ista će biti omogućena u roamingu ako korisnik ima odgovarajući uređaj i/ili opciju koja podržava 4G/5G komunikaciju. 

Popis operatora u EU/EEA državama s kojima je A1 ugovorio mogućnost korištenja 4G ili 5G usluge u roamingu dostupan je na stranicama: https://www.a1.hr/privatni/inozemstvo/cjenik-bonovi, https://www.a1.hr/privatni/inozemstvo/cjenik-pretplata i https://www.a1.hr/poslovni/inozemstvo/roaming-cjenik
Brzina prijenosa podataka u roamingu određena je brzinom tehnologije mreže 5G, 4G+/ LTE, Dual Carrier, HSPA, i EDGE/GPRS.


Cijene domaćih tarifa dostupne su u A1 cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama 
Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min) Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
Dolazni poziv (min) 0 €
SMS Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MMS Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MB Cijena MB u HR iz domaće tarife
 

Osnova za uvođenje politike pravedne uporabe za potrebe sprječavanja zlouporaba i prekomjerne potrošnje

U skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/612 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. travnja 2022. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (preinaka)  (dalje u tekstu: Uredba o roamingu), Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/2286 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe i članka 2.14. Općih uvjeta poslovanja, A1 ima pravo primijeniti niz mjera u okviru politike pravedne uporabe.  
 

Koje mjere obuhvaća politika pravedne uporabe?
 

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba.
 

Mjere koje se mogu implementirati vezano uz prekomjernu uporabu ili zlouporabu u EU/EEA roamingu su: 
 

 uvođenje praga (limita) za korištenje podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu po domaćim cijenama bez roaming dodatne naknade (engl. „Fair Use Limit“, ili skraćeno „FUL“) - prekoračenjem praga (limita) naplaćuje se dodatna naknada za prijenos podataka u EU/EEA roamingu;

 

 primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu pretežno boravili i pretežno koristili mobilne usluge u EU/EEA roamingu ili u drugim državama, te sukladno tome uvođenje dodatne roaming naknade za pozive, poruke i/ili prijenos podataka

 

 praćenje aktivnosti SIM kartice;

 

 nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.

 Prag (limit) za korištenje podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu po domaćim cijenama bez dodatne roaming naknade (engl. „Fair Use Limit“, ili skraćeno „FUL“)
 

Pojedine tarife i opcije imaju određen mjesečni prag (limit) MB koji u EU/EEA roamingu koriste po domaćim cijenama, bez dodatne roaming naknade. Prekoračenjem praga (limita) MB u EU/EEA roamingu, do kraja kalendarskog mjeseca (obračunskog razdoblja) naplaćuje se povrh domaće cijene i dodatna naknada u EU/EEA roamingu od 1,93 EUR/GB.

 

Tarife i opcije – iznosi praga (limita) MB u EU/EEA roamingu – A1 pretplatnici

Ovdje provjeri sve iznose limita MB u EU/EEA roamingu.

 

Tarife i opcije – iznosi praga (limita) MB u EU/EEA roamingu – A1 bonovi

Ovdje provjeri sve iznose limita MB u EU/EEA roamingu koji se primjenjuju tijekom korištenja A1 tarifa i opcija.
 
Na tarife i opcije koje nisu na popisu ne primjenjuje se prag MB u EU/EEA roamingu, tj. u okviru ove mjere ne naplaćuje se dodatna naknada u EU/EEA roamingu za prijenos podataka.

 

Korisnici mogu jednostavno u svakom trenutku saznati iznos praga MB te status potrošnje podatkovnog prometa prije dostizanja praga MB putem Moj A1 aplikacije ili usluge Trenutna potrošnja (slanjem SMS poruke ? na 13222). Korisnici će primiti i SMS obavijest o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informaciju o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.

Naknada je podložna izmjenama, temeljem roaming regulacije. Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja za A1 pretplatnike i korisnike A1 na bonove


Primjena dodatne naknade u EU/EEA roamingu zbog pretežnog boravka i korištenja mobilnih usluga u EU/EEA roamingu

Sukladno roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u EU/EEA roamingu namijenjena je za povremena putovanja, nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u EU/EEA roamingu te operateri imaju pravo uvesti dodatnu naknadu u EU/EEA roamingu radi sprječavanja prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanja zlouporaba.


 

Kriteriji za utvrđivanje prekomjerne uporabe i početak naplate dodatne roaming naknade

Ova se mjera uvodi za korisnike koji pretežno borave u EU/EEA roamingu te pretežno koriste mobilne usluge u EU/EEA roamingu. Korištenje usluga se za korisnika prati kroz sljedeće pokazatelje:

 

  • Prisutnost u EU/EEA roamingu u odnosu na prisutnost u RH i u roamingu izvan EU/EEA
  • Promet (minute, SMS, MMS, prijenos podataka) u EU/EEA roamingu u odnosu na promet u RH i u roamingu izvan EU/EEA

 

Prije početka primjene dodatne roaming naknade korisnik će dobiti SMS upozorenja. Ako po isteku narednih 15 dana od SMS upozorenja korisnik i dalje mobilnu uslugu pretežno koristi u EU/EEA roamingu pri čemu je pretežno prijavljen na mreže operatera u EU/EEA roamingu, A1 će korisniku poslati SMS informaciju o početku naplate dodatne roaming naknade na daljnje korištenje roaming usluga u EU/EEA roamingu.

Dodatna roaming naknada naplaćuje se u EU/EEA roamingu povrh domaće cijene, a može se primijeniti samo na one usluge za koje se utvrdi pretežno korištenje u EU/EEA roamingu te iznosi:
 

 0,0275 €/min za odlazni poziv iz EEA prema EEA, 0,0025 €/min za dolazni poziv

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje.
 

 0,0050 €/SMS

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje. 
 

 0,0019 €/MMS 

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje 
 

 1,93 €/GB 

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje. 
 

Dodatna roaming naknada naplaćivat će se dokle god korisnik ima pretežni boravak i korištenje mobilnih usluga u EU/EEA roamingu. Pretplatnici mogu u Moj A1 aplikaciji ili putem usluge Provjera potrošnje jednostavno pratiti primjenjuje li se dodatna roaming naknada. Korisnici bonova mogu pratiti primjenjuje li se dodatna roaming naknada u okviru Moj A1 aplikacije.
 

Naknada je podložna izmjenama, temeljem roaming regulacije. Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja za A1 pretplatnike i korisnike A1 na bonove


 

Uvođenje i primjena drugih  mjera iz okvira politike pravedne uporabe

A1 zadržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe. Druge mjere iz okvira politike pravedne uporabe primjenjivat će se u prvom redu na korisnike koji usluge u roamingu ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU/EEA, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili smišljeno koriste SIM kartice kako bi izbjegli mjere politike pravedne uporabe.


 

Pravo korisnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade

Primjena ili promjene u primjeni bilo kojih mjera iz okvira politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade ili povrat neiskorištenog novčanog iznosa.


 

 

Pozivi prema brojevima koji se oglašavaju kao besplatni od strane inozemnih roaming partnerskih mreža (tzv. Free phone) za A1 korisnike u slučaju spajanja na inozemnu roaming partnersku mrežu naplaćuju se po cijeni regularnog roaming poziva. 

Trebaš pomoć pri kupnji?
Bok! Trebaš pomoć?
Naši agenti su tu za tebe.
Nemoj se sramiti, piši nam, skupa možemo puno prije do odgovora.
Kupnja
Trebaš li pomoć s kupnjom stupi odmah u kontakt s našim agentima ili dogovori poziv kad tebi odgovara!
WhatsApp
Podrška
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Vestibulum nulla consectetur dignissim lacinia. Ipsum pharetra consequat.!