Od 15. lipnja 2017. godine počinje se primjenjivati RLAH (eng. Roam Like At Home) roaming regulacija kojom se cijene u roamingu određuju i naplaćuju na osnovu nacionalnih cijena prema drugim pokretnim mrežama.

Ovaj način naplate cijena za roaming usluge odnosi se isključivo na pozive između zemalja članica EU/EEA. Navedeno znači da će cijena u inozemstvu u zemljama EEA izravno ovisiti o cijenama vaše domaće tarife koju koristite u HR.

 

Od 15.6.2017. u okviru osnovnih roaming cjenika (Osnovni EURO i Vodafone World)  cijene reguliranog roaming prometa u EEA zemljama u potpunosti se izjednačavaju s cijenama domaće tarife.

 

Osnovni EURO ili Vodafone World cjenik - cjenik u inozemstvu u zemljama EEA od 15.6.2017.
 
Obračunska jedinica u EEA roamingu jednaka je obračunskoj jedinici domaće tarife.

Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR, ista će se naplaćivati u EEA roamingu za odlazne pozive iz EEA prema EEA numeraciji. Pozivi i poruke prema ostalim mobilnim mrežama i MB uključeni u domaću tarifu za korištenje unutar Hrvatske, koriste se i u EEA roamingu za regulirani roaming promet.

Na međunarodne pozive i poruke ne primjenjuje se EU roaming regulacija.

Cijene domaćih tarifa dostupne su u A1 cjeniku.

Ako je uvjetima korištenja vaše tarife propisano da se nakon određene količine potrošenog podatkovnog prometa smanjuje brzina prijenosa podataka, da se onemogućava podatkovni promet, ili ako postoji neki drugi posebni uvjet korištenja, isti će se uvjet odnosno uvjeti primjenjivati na korištenje podatkovnih usluga u roamingu u EEA zemljama
Zemlje uključene u EU/EEA pogledajte ovdje.  
Odlazni poziv iz EEA prema EEA (min) Cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
Dolazni poziv (min) 0 Kn
SMS Cijena SMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MMS Cijena MMSa prema ostalim mobilnim mrežama u HR iz domaće tarife
MB Cijena MB u HR iz domaće tarife
 

Osnova za uvođenje politike pravedne uporabe za potrebe sprječavanja zlouporaba i prekomjerne potrošnje

Sukladno primjenjivoj Uredbi (EU) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u EU/EEA zemljama (dalje u tekstu: Uredba o roamingu/EEA), Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2286 o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe i članku 2.14. Općih uvjeta poslovanja, A1 ima pravo primijeniti niz mjera u okviru politike pravedne uporabe u EEA roamingu.

 

Koje mjere obuhvaća politika pravedne uporabe?
 

Politika pravedne uporabe obuhvaća više mjera koje imaju za svrhu sprječavanje prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanje zlouporaba.
 

Mjere koje se mogu implementirati vezano uz prekomjernu uporabu ili zlouporabu u EU/EEA roamingu su: 
 

 uvođenje praga (limita) za korištenje podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu po domaćim cijenama bez roaming dodatne naknade (engl. „Fair Use Limit“, ili skraćeno „FUL“) - prekoračenjem praga (limita) naplaćuje se dodatna naknada za prijenos podataka u EU/EEA roamingu;

 

 primjena mehanizama za utvrđivanje jesu li korisnici u određenom periodu pretežno boravili i pretežno koristili mobilne usluge u EU/EEA roamingu ili u drugim državama, te sukladno tome uvođenje dodatne roaming naknade za pozive, poruke i/ili prijenos podataka

 

 praćenje aktivnosti SIM kartice;

 

 nadziranje eventualne organizirane preprodaje SIM kartica, predočivanje dokaza o boravištu i sl.

 Prag (limit) za korištenje podatkovnog prometa u EU/EEA roamingu po domaćim cijenama bez dodatne roaming naknade (engl. „Fair Use Limit“, ili skraćeno „FUL“)
 

Pojedine tarife i opcije imaju određen mjesečni prag (limit) MB koji u EU/EEA roamingu koriste po domaćim cijenama, bez dodatne roaming naknade. Prekoračenjem praga (limita) MB u EU/EEA roamingu, do kraja kalendarskog mjeseca (obračunskog razdoblja) naplaćuje se povrh domaće cijene i dodatna naknada u EU/EEA roamingu od 0,03 kn/MB (PDV uključen). 
 

Tarife i opcije - iznosi praga (limita) MB u EU/EEA roamingu


 

TARIFE I OPCIJE                                 

Prag MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni,
bez dodatne roaming naknade                                                   
TARIFE I OPCIJE Prag MB u EEA roaminu po domaćoj cijeni,
bez dodatne roaming naknade                                              


Bez granica S

4627 Dnevni Internet L  92522

 

Bez granica S VPN 

4627 Dnevni Internet 1 GB  17976


Bez granica M

7711 Dnevni Internet 5 GB 13986

 

Bez granica M VPN

7711 Dnevni Internet 10 GB 21809

 

Bez granica L

13570 Dnevni Internet 20 GB 40974

 

Bez granica L VPN

13570 Dnevni Internet 30 GB 60139

 

Bez granica XL 

24673 Bez granica XL VPN 24673

 

Bez granica XXL

37009 Mobilna L 19122

 

Bez granica XXL VPN

37009 Biz Mobilna M 16963

 

Bez limita 55

3393 Biz Mobilna L 18597

 

Bez limita 55 VPN

2640 Biz Mobilna XL 23902

 

Bez limita 111

6847 Biz Mobilni Net S 6091

 

Bez limita 111 VPN

6847 Biz Mobilni Net M 9947

 

Bez limita 222

13694 Biz Mobilni Net L 14573

 

Bez limita 222 VPN

13694 Bez limita 444 VPN 27387

 

Bez limita 669 VPN

41265 Nova Savršena 9253

 

Nova Savršena Biz

9253 Opcija Music 1851

 

Savršena

9253 Noćna opcija+ 3085

 

Savršena Biz

9253 Opcija 15 GB+ 9253

 

Step

3085 Noćna opcija 3072

 

Step VPN

3085 Opcija 20 GB+ 6785

 

Tango

7711 Opcija 5 GB

4318

 

Tango VPN

7711 Opcija 20 GB 6785

 

Swing VPN

12337 Društvena opcija 2468

 

Business Basic

1851 TV za van 3085

 

Business Exclusive

30841 Streaming opcija bez limita 4874

 

Business Profi

4318 Opcija 50  GB 9869

 

Opcija Chat

1851 Opcija 100 GB 14804

 

Dnevna Salsa

16654 Opcija Video 3085

 

Internet bez granica L

12892 Biz Opcija 1 GB 926

 

Internet bez granica M

9191 Biz Opcija 1 GB+ 926

 

Internet bez granica S

4256 Biz Opcija 6 GB 4627
Internet bez granica XS 1543 Biz Opcija 6 GB+ 4627

 

Mobile Broadband Start

10 Biz Opcija 20 GB 6785

 

Samba

4318 Biz Opcija 20 GB+ 6785
Biz Opcija 50 GB+ 9869 Biz Opcija 100 GB+ 14804

 

Vip mobilni internet  L

11221 Opcija surf 25 GB 15421

 

Vip mobilni internet  M

8087 Opcija surf 50 GB 21559

 

Vip mobilni
internet S

4326 Opcija surf 100 GB 27757

 

Vip mobilni

internet XL

21877 Dnevna opcija 1234

 

Mobilni internet L

10425 Mjesečna opcija 3701

 

Mobilni internet XL

15975 Ljetna opcija 7402

 

Dnevni Internet S

18505 Neograničeni Net 6169

 

Dnevni Internet M

55513 Weekend opcija 617
Net bez brige 1 GB 926
Net bez brige 5 GB
2468
Net bez brige 10 GB 3710
Net bez brige 50 GB
 
4935
Net bez brige 100 GB 6169
Net bez brige 1 TB
 
21559
Dnevni Internet L  92522
Posebne podatkovne opcije iz pilot kampanje koja traje od 26.11.2018. do 30.4.2019.
 
6169
Dnevni Internet 1 GB 13614 Opcija duple gige Biz Mobilna M 1234
Dnevni Internet 5 GB 17976 Opcija duple gige Biz Mobilna L 1234
Dnevni Internet 10 GB 21809 Opcija duple gige Biz Mobila XL 1234
Dnevni Internet 20 GB 40974 Tjedna opcija 2468
Dnevni Internet 30 GB 60139 Opcija Neograničeni Net 4 mjeseca 0 kn 10

 

Na tarife i opcije koje nisu na popisu ne primjenjuje se prag MB u EU/EEA roamingu, tj. u okviru ove mjere ne naplaćuje se dodatna naknada u EU/EEA roamingu za prijenos podataka.

 

Korisnici mogu jednostavno u svakom trenutku saznati iznos praga MB te status potrošnje podatkovnog prometa prije dostizanja praga MB putem Moj A1 aplikacije ili usluge Trenutna potrošnja (slanjem SMS poruke ? na 13222). Korisnici će primiti i SMS obavijest o potrošnji MB u EEA roamingu po domaćoj cijeni, odnosno informaciju o početku naplate dodatne naknade u EEA roamingu.

Naknada je podložna izmjenama, temeljem roaming regulacije. Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja za A1 pretplatnike i korisnike A1 na bonove


Primjena dodatne naknade u EU/EEA roamingu zbog pretežnog boravka i korištenja mobilnih usluga u EU/EEA roamingu

Sukladno roaming regulaciji, primjena domaćih cijena u EU/EEA roamingu namijenjena je za povremena putovanja, nije namijenjena za dugotrajniji boravak i prekomjernu/pretežnu potrošnju u EU/EEA roamingu te operateri imaju pravo uvesti dodatnu naknadu u EU/EEA roamingu radi sprječavanja prekomjernog korištenja roaming usluga po domaćim cijenama i sprječavanja zlouporaba.


 

Kriteriji za utvrđivanje prekomjerne uporabe i početak naplate dodatne roaming naknade

Ova se mjera uvodi za korisnike koji pretežno borave u EU/EEA roamingu te pretežno koriste mobilne usluge u EU/EEA roamingu. Korištenje usluga se za korisnika prati kroz sljedeće pokazatelje:

 

  • Prisutnost u EU/EEA roamingu u odnosu na prisutnost u RH i u roamingu izvan EU/EEA
  • Promet (minute, SMS, MMS, prijenos podataka) u EU/EEA roamingu u odnosu na promet u RH i u roamingu izvan EU/EEA

 

Prije početka primjene dodatne roaming naknade korisnik će dobiti SMS upozorenja. Ako po isteku narednih 15 dana od SMS upozorenja korisnik i dalje mobilnu uslugu pretežno koristi u EU/EEA roamingu pri čemu je pretežno prijavljen na mreže operatera u EU/EEA roamingu, A1 će korisniku poslati SMS informaciju o početku naplate dodatne roaming naknade na daljnje korištenje roaming usluga u EU/EEA roamingu.

Dodatna roaming naknada naplaćuje se u EU/EEA roamingu povrh domaće cijene, a može se primijeniti samo na one usluge za koje se utvrdi pretežno korištenje u EU/EEA roamingu te iznosi:
 

 0,29 kn/min za odlazni poziv iz EEA prema EEA (najviše 1,76 kn/min), 0,07 kn/min za dolazni poziv
 

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje.
 

 0,09 kn/SMS (najviše 0,55 kn/SMS)

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje. 
 

 0,03 kn/MMS (najviše 1,85 kn/MMS)

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje 
 

 0,03 kn/MB (najviše 1,85 kn/MB)

Naknada se primjenjuje kad su ispunjeni kriteriji koji su detaljno raspisani ovdje. 
 

Dodatna roaming naknada naplaćivat će se dokle god korisnik ima pretežni boravak i korištenje mobilnih usluga u EU/EEA roamingu. Pretplatnici mogu u Moj A1 aplikaciji ili putem usluge Provjera potrošnje jednostavno pratiti primjenjuje li se dodatna roaming naknada. Korisnici bonova mogu pratiti primjenjuje li se dodatna roaming naknada u okviru Moj A1 aplikacije.
 

Naknada je podložna izmjenama, temeljem roaming regulacije. Detaljnije informacije dostupne su u Uvjetima korištenja za A1 pretplatnike i korisnike A1 na bonove


 

Uvođenje i primjena drugih  mjera iz okvira politike pravedne uporabe

A1 zadržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe. Druge mjere iz okvira politike pravedne uporabe primjenjivat će se u prvom redu na korisnike koji usluge u roamingu ne koriste u svrhu povremenih putovanja u EU/EEA, već kontinuirano i prekomjerno koriste roaming usluge ili smišljeno koriste SIM kartice kako bi izbjegli mjere politike pravedne uporabe.


 

Pravo korisnika na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade

Primjena ili promjene u primjeni bilo kojih mjera iz okvira politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade ili povrat neiskorištenog novčanog iznosa.


 

Koristimo kolačiće (eng. "cookies") kako bismo za tebe personalizirali sadržaj i oglase na našem webu te ti pružili najbolje korisničko iskustvo. Ako ih ne želiš koristiti, klikni ovdje. Više informacija možeš saznati ovdje.

Pristajem na korištenje kolačića