Kombinirane međunarodne i roaming opcije

Razgovori za vrijeme boravka u inozemstvu i razgovori prema inozemstvu.

Euro minute 15

15 min međunarodnih i roaming poziva (45 zemalja Europe)
3,85 € 

Euro minute 60

60 minuta međunarodnih i roaming poziva (45 zemalja Europe)
10,49 €

Euro minute 120

120 minuta međunarodnih i roaming poziva (45 zemalja Europe)
17,12 €

Euro minute 240

240 minuta međunarodnih i roaming poziva (45 zemalja Europe)
30,39 €

Euro minute 480

480 minuta međunarodnih i roaming poziva (45 zemalja Europe)
56,94 €

Euro minute

Euro minute idealno su rješenje za A1 pretplatnike koji često zovu u Europu ili putuju u europske zemlje. Opcija nudi vrlo povoljnu cijenu poziva te uključuje odlazne i dolazne roaming minute za pozive u 45 zemalja Europe, kao i međunarodne pozive iz A1 mreže prema tim zemljama.

Minute uključene u Euro minute možeš iskoristiti u 45 zemalja Europe i to za:

  • odlazne roaming pozive unutar te zemlje, prema Hrvatskoj i prema ostale 44 zemlje
  • sve dolazne roaming pozive unutar tih zemalja
  • međunarodne pozive iz A1 mreže prema tim zemljama

 
Zemlje uključene u opcije Euro minute: Albanija, Andora, Austrija, Bjelorusija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Island, Italija, Kosovo, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Turska, Ukrajina, Vatikan i Velika Britanija

Jednom uključene Euro minute vrijede do isključenja od strane korisnika, što znači da se automatski produljuju u naredni mjesec. Minute se primjenjuju unutar kalendarskog mjeseca, a neiskorištene minute tekućeg mjeseca ne prenose se u naredni mjesec. 

Primjer: opcija Euro minute 15 uključena je npr. 3.10. U tom slučaju 15 minuta koristiš do kraja kalendarskog mjeseca (31.10.), te se naplaćuje puna mjesečna naknada za listopad za opciju Euro minute 15 3,85 €. Ako ne isključiš do 31.10. opciju Euro minute 15, od 1.11. koristiš novih 15 minuta do kraja kalendarskog mjeseca (30.11.), te se naplaćuje mjesečna naknada za studeni za opciju Euro minute 15 3,85 €

Cijena poziva nakon potrošenih minuta iz opcije naplaćuje se prema trenutno uključenom roaming ili međunarodnom cjeniku ili opciji. Možeš istovremeno uključiti npr Euro minute 15 i Euro minute 60, ali istovrsne opcije nije moguće uključiti 2 puta u istom mjesecu (npr 2 puta Euro minute 15).

 

Kako uključiti ili isključiti opciju Euro minute?

Jednostavno!

Opciju Euro minute uključi ili isključi: 

  • Putem Moj A1 mobilne aplikacije (meni „U inozemstvu")
  • Zahtjevom na prodajnom mjestu
  • Pozivom kolegama u Službi za korisnike na 0800 091 091


Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.

 

Tko može uključiti opcije Euro minute?

 

Opcije Euro minute dostupne su privatnim korisnicima govornih tarifa, osim korisnicima tarifa Mala+, Dobra+, Savršena, Bezbrižna.