mAutopraonice

Kako platiti pranje ili čišćenje vozila SMS porukom?
 

Pošalji SMS poruku na broj 700700 s ključnom riječi koja se sastoji od identifikacijskog broja uređaja za pranje ili čišćenje vozila i iznosa naknade za pranje ili čišćenje vozila, s razmakom. Na primjer, ključna riječ 00001 5 gdje je 00001 identifikacijskog broj uređaja za pranje ili čišćenje vozila, a 5 iznos naknade od 5 €.

 

Iznos naknade odgovara određenom trajanju rada uređaja za pranje ili čišćenje što je određeno cjenikom svakog ugovornog partnera usluge mAutopraonice. Identifikacijski broj uređaja za pranje ili čišćenje vozila je jedinstven za svaki uređaj i označen je na svakom uređaju u sustavu usluge mAutopraonice.

 

Potvrdu o plaćanju dobit ćeš na svoj A1 mobilni telefon u obliku povratne SMS poruke sa svim podacima o naplaćenom iznosu. Po primitku poruke na uređaju izaberi željenu uslugu pranja ili čišćenja vozila.

 

Plaćanje usluga u praonicama ovim načinom moguće je u samoposlužnim autopraonicama s oznakom mAutopraonice.

 

Uvjeti korištenja

Uvjete korištenja potraži na linku.