Usluge plaćanja

Sukladno Zakonu o elektroničkom novcu i Zakonu o platnom prometu, a temeljem rješenja Hrvatske narodne banke od dana 24. siječnja 2019. godine, društvo A1 Hrvatska d.o.o. upisano je u registar institucija za elektronički novac kao mala institucija za elektronički novac pod brojem IENM211, i to za pružanje sljedećih usluga:
•    izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga povezanih s izdavanjem elektroničkog novca i
•    pružanje platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, i to za:
1.    usluge izvršenja platnih transakcija u kojima su novčana sredstva pokrivena kreditnom linijom za korisnika platnih usluga, i to:
        •    izvršenja platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva i
2.    usluge izdavanja platnih instrumenata i prihvaćanja platnih transakcija.
 

Dodatno ističemo da se platne transakcije za plaćanje digitalnih sadržaja, platne transakcije za plaćanje elektroničkih karata kao i platne transakcije za plaćanje glasovnih usluga i donacija koje provodi A1, te koje se pružaju uz elektroničke komunikacijske usluge, provode unutar propisanih vrijednosnih ograničenja do najvećeg iznosa od 50 € po platnoj transakciji i 300 € ukupno mjesečno po korisniku. Posebno napominjemo da se plaćanja digitalnih sadržaja odnose na trgovine digitalnih sadržaja Google Play i App Store i uslugu mBon, te sadržaje dostupne slanjem poruka na SMS/MMS kratke brojeve s posebnom tarifom 8xxxxx, 6xxxx i 6xxxxx. Plaćanja elektroničkih karata odnosi se na usluge mPrijevoz i mParking, dok se plaćanja glasovnih usluga i donacija odnose na pozivanje brojeva s posebnom tarifom 06x.

Slijedom navedene promjene, usluge plaćanje elektroničkih karata mParking i mPrijevoz te usluge plaćanja digitalnih sadržaja u Google Play i App Store trgovinama i usluga mBon ne smatraju se platnim uslugama u smislu relevantnih propisa. Usluge mKovanice i mAutopraonice ostaju i dalje u sustavu platnih usluga.