Mobilne usluge

A1 pretplata

Govorne usluge

Mobilne usluge

A1 pretplata

Podatkovne usluge