mKovanice

Uslugom mKovanice možeš platiti proizvode i usluge SMS porukom na samoposlužnim automatima, u web trgovini ili platiti premiju osiguranja.

mKovanice mobiPaY

U internet trgovinama plati proizvod na svoj A1 račun

Uslugom mKovanice možeš platiti proizvode u Internet trgovinama s oznakom mobiPaY tereteći svoj A1 pretplatnički ili A1 račun na bonove.
 

www.emerkato.hr je prva Interent trgovina u kojoj možeš platiti proizvode na svoj A1 račun.
 

Plati iznos računa tako što ćeš poslati SMS poruku s odgovarajućom ključnom riječi (kôdom) na kratki broj 701701 ili skenirati QR kôd (u bilo koju QR mobilnu aplikaciju koja zatim podatke iz QR kôda preoblikuje u SMS poruku odgovarajućom ključnom riječi). 
Ključna riječ (kôd) predstavlja jedinstveni broj narudžbe i računa izdan od trgovca koji pruža mogućnost plaćanja proizvoda putem ove usluge plaćanja u svojoj Internet trgovini.
 

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (datum, broj računa, naplaćeni iznos, jedinstveni broj transakcije, naziv Internet trgovine, naziv ugovornog partnera, naknadu za izvršenu platnu transakciju).
 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.Uvjeti korištenja i plaćanja dostupni su na poveznici.
 

mKovanice MobiPay

SMS plaćanje na samoposlužnim automatima

 

Uslugom mKovanice možeš platiti proizvode i usluge SMS porukom na samoposlužnim automatima s oznakom MobiPay.

 

Iznos plaćaš slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 703103. Ključna riječ sastoji se od jedinstvenog broja samoposlužnog automata i dodatno rednog broja ili oznake proizvoda/usluge ili iznosa koji se plaća na samoposlužnim uređajima kod kojih proizvodi ili usluge imaju različite cijene. Npr. 9001,  gdje 9001 jednoznačno označava samoposlužni automat broj 9001, a A predstavlja oznaku proizvoda. Za uređaje koji imaju istu cijenu svih proizvoda i usluga ili isporučuju samo jedan proizvod ili uslugu dovoljno je upisati samo jedinstveni broj samoposlužnog automata, npr. 9001. Na svakom samoposlužnom uređaju koje je u sustavu ove usluge dobit ćeš gore navedene podatke.

 

Potvrda o plaćanju dolazi na tvoj A1 mobilni telefon u obliku povratne SMS poruke sa svim podacima o naplaćenom iznosu (datum, naplaćeni iznos, jedinstveni broj transakcije, broj samoposlužnog automata, naziv ugovornog partnera, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda ili usluge i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 


Uvjeti korištenja i plaćanja dostupni su na poveznici.
 

mKovanice SMSplati

SMS plaćanje premije osiguranja

 

Kako platiti premiju osiguranja?

 

Plaćanje premije osiguranja SMS porukom moguće je na prodajnim mjestima osiguravajućih društava ili kod ovlaštenih prodajnih predstavnika osiguranja koji imaju ugovorenu uslugu mKovanice SMSplati.

 

Premiju osiguranja plaćaš skenirajući QR kôd (u bilo koju QR mobilnu aplikaciju koja zatim podatke iz QR kôda preoblikuje u SMS poruku) ili izravnim slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na kratki broj 700800. Ključna riječ sastoji se od 8 znamenki (slova). Ta kombinacija sadrži jedinstvenu poveznicu s prodajnim računom, ponudom, odnosno brojem police te iznosom koji treba platiti.

 

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj A1 mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (iznos, broj računa, ponude ili police, datum, jedinstveni broj transakcije, naziv osiguravatelja, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda ili usluge i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 


Uvjeti korištenja i plaćanja dostupni su na poveznici.