mKovanice

Uslugom mKovanice možeš platiti proizvode i usluge SMS porukom na samoposlužnim automatima, također možeš platiti premiju osiguranja, ali i svoj račun u kafićima, restoranima i frizerskim salonima.
 

mKovanice mPlati

SMS plaćanje na samoposlužnim automatima

 

Uslugom mKovanice možeš platiti proizvode i usluge SMS porukom na samoposlužnim automatima s oznakom mPlati.

 

Iznos plaćaš slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na broj 705101. Ključna riječ sastoji se od jedinstvenog broja samoposlužnog automata i dodatno rednog broja ili oznake proizvoda/usluge ili iznosa koji se plaća na samoposlužnim uređajima kod kojih proizvodi ili usluge imaju različite cijene. Npr. 9001,  gdje 9001 jednoznačno označava samoposlužni automat broj 9001, a A predstavlja oznaku proizvoda. Za uređaje koji imaju istu cijenu svih proizvoda i usluga ili isporučuju samo jedan proizvod ili uslugu dovoljno je upisati samo jedinstveni broj samoposlužnog automata, npr. 9001. Na svakom samoposlužnom uređaju koje je u sustavu ove usluge dobit ćeš gore navedene podatke.

 

Potvrda o plaćanju dolazi na tvoj A1 mobilni telefon u obliku povratne SMS poruke sa svim podacima o naplaćenom iznosu (datum, naplaćeni iznos, jedinstveni broj transakcije, broj samoposlužnog automata, naziv ugovornog partnera, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda ili usluge i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 

Ako te zanimaju Uvjeti plaćanja Trilix d.o.o. (mPlati samoposlužni automati), pročitaj ih ovdje.

 

mKovanice SMSplati

SMS plaćanje premije osiguranja

 

Kako platiti premiju osiguranja?

 

Plaćanje premije osiguranja SMS porukom moguće je na prodajnim mjestima osiguravajućih društava ili kod ovlaštenih prodajnih predstavnika osiguranja koji imaju ugovorenu uslugu mKovanice SMSplati.

 

Premiju osiguranja plaćaš skenirajući QR kôd (u bilo koju QR mobilnu aplikaciju koja zatim podatke iz QR kôda preoblikuje u SMS poruku) ili izravnim slanjem SMS poruke s odgovarajućom ključnom riječi na kratki broj 700800. Ključna riječ sastoji se od 8 znamenki (slova). Ta kombinacija sadrži jedinstvenu poveznicu s prodajnim računom, ponudom, odnosno brojem police te iznosom koji treba platiti.

 

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj A1 mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (iznos, broj računa, ponude ili police, datum, jedinstveni broj transakcije, naziv osiguravatelja, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda ili usluge i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 

Ako te zanimaju Uvjeti korištenja i plaćanja, pročitaj ih ovdje.

 

mKovanice send2pay

 

SMS plaćanje računa u kafićima, restoranima i frizerskim salonima

 

Uslugom mKovanice možeš platiti račun (izdan na prodajnim mjestima s oznakom send2pay) SMS porukom.

 

Kako platiti račun?

 

Plaćanje računa SMS porukom moguće je na prodajnim mjestima s oznakom send2pay.

 

Pošalji SMS poruku na broj 700007 s ključnom riječi koja je ispisana na računu prodajnog mjesta.

 

Ključna riječ sastoji se od šifre prodajnog mjesta, broja računa i iznosa transakcije/računa, odvojeno znakom #.

 

Na primjer 1111#8403#19,91, gdje 1111 jednoznačno označava prodajno mjesto, 8403 označava broj računa, a 19,91 iznos računa od 19,91 kuna.

 

Potvrda o plaćanju dolazi na tvoj A1 mobilni telefon u obliku povratne SMS poruke sa svim podacima o naplaćenom iznosu (broj računa, datum, jedinstveni broj transakcije, prodajno mjesto, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos kupljenog proizvoda ili usluge i za naknadu u iznosu od 0,89 kuna za korištenje platne usluge.

 

Popis prodanih mjesta u kojima je omogućeno plaćanje ovom uslugom objavljen je na facebook.com/send2pay 

 

 Uvjeti korištenja i plaćanja dostupni su na poveznici.

 

mKovanice iKonto

Uplata novca na iKonto virtualni račun SMS porukom


Kako nadoplatiti novac na svoj iKonto virtualni račun otvoren za klađenje?
 

Novac na svoj iKonto virtualni račun otvoren za klađenje možeš nadoplatiti prijenosom novčanih sredstava sa svojeg A1 pretplatničkog ili A1 na bonove računa slanjem SMS poruke.

Pošalji SMS poruku s ključnom riječi na broj 700100. U SMS poruku unesi iznos novčanih sredstava koja želi uplatiti na svoj iKonto virtualni račun, u rasponu od 10 do 50 kuna (na primjer 30 označava uplatu od 30 kuna).

 

Potvrda o plaćanju stići će u obliku povratne SMS poruke na tvoj A1 mobilni telefon sa svim podacima o naplaćenom iznosu (iznos, datum, broj nadoplate, naziv priređivača igara klađenja, jedinstveni broj transakcije, naknada za korištenje platne usluge).

 

A1 tereti tvoj račun za iznos nadoplate i za naknadu za izvršenu platnu transakciju.

 

Uvjeti korištenja izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga
Uvjeti korištenja usluge mKovanice
Uvjeti plaćanja Infoart Grupa d.o.o. (mKovanice – nadoplata iKonta)