Govorne usluge

Povežite se korištenjem naprednih telefonskih usluga

Jedinstveni telefonski brojevi

Predstavite se uz lako pamtljiv i jedinstven telefonski broj.

Biz IP Trunking

 

Digitalizirajte svoje pozive i povoljnije komunicirajte u tvrtci.

 

Virtualna centrala

 

Virtualnom centralom smanjite troškove, a zadržite funkcionalnosti. 

 

 

Biz Trunking

 

Spojite svoju kućnu centralu na glasovnu mrežu i umrežite lokacije povezivanjem svojih mobilnih i fiksnih telefonskih linija.

Biz IVR

Automatskim preusmjeravanjem dolaznih poziva 24/7 osigurajte veće zadovoljstvo klijenata

Biz Komunikator

Koristite funkcionalnosti fiksnog telefona kao da ste u uredu, neovisno o lokaciji i vremenu.

Biz VPN Total

Želite povezati sve svoje fiksne linije u jedinstvenu VPN mrežu? Imamo rješenje za vas. 

Konferencijski poziv

Razgovarajte s neograničenim brojem sugovornika jedinstvenim pristupnim brojem.

Call Centar

Omogućite izravnu i efikasnu komunikaciju sa svojom tvrtkom automatizacijom korisničkih poslovnih procesa.

 

 

 

 

 

Upute za korištenje

Provjerite upute za korištenje telefonskih uređaja i aplikacija te konfiguraciju glasovnih usluga.