Roaming opcije za surfanje

Internet za vrijeme boravka u inozemstvu.

Roaming surf 400

400 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta
25,08 €

Roaming surf 650

650 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta
38,36 €

Roaming surf 950

950 MB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta
51,63 €

Roaming surf 1,5 GB

1,5 GB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta
79,5 €

Roaming surf 3 GB

3 GB u EEA roamingu i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta
132,59 €

Surf za put 512 MB

512 MB u Srbiji, Makedoniji, Austriji, Sloveniji, Lihtenštajnu, Bugarskoj i Bjelorusiji
13,14 €

Surf za put 1 GB

1024 MB u Srbiji, Makedoniji, Austriji, Sloveniji, Lihtenštajnu, Bugarskoj i Bjelorusiji
19,78 € 


Aktiviraj uz tarife Apsolutna, Savršena+, Bolja i Solidna:
 

Roaming surf SVIJET 250 MB

250 MB u zemljama izvan EEA zone
26,41 €

Roaming surf SVIJET 500 MB

500 MB u zemljama izvan EEA zone
39,68 €  

Roaming surf SVIJET 1 GB

1024 MB u zemljama izvan EEA zone
59,59 €  

Roaming REGIJA 3 GB

Promotivna roaming opcija (7-dnevna) Roaming REGIJA 3 GB dostupna je za uključenje na govornim pretplatničkim linijama na tarifama: Mala, Mala+, Dobra, Dobra+, Savršena, Bezbrižna, Solidna, Bolja, Savršena + i Apsolutna.


Opcija uključuje 3 GB u inozemstvu u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji i Kosovu koji se mogu iskoristiti unutar 7 dana od uključenja. 

Roaming REGIJA 3 GB opcija ne može se koristiti istovremeno s nekom drugom roaming opcijom za prijenos podataka u inozemstvu (npr. s opcijama Roaming surf, Roaming surf SVIJET, A1 Sve za put, Surf za put).
Potrebno je na mobilnom uređaju podesiti automatski odabir mreže.


Kako se može opcija uključiti/isključiti?
Opciju Roaming REGIJA 3 GB moguće je uključiti:

 • slanjem SMS poruke (privatni pretplatnici) sadržaja REGIJA na broj 13130*
 • putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije
 • pozivom Službi za korisnike ili na A1 prodajnim mjestima

*cijena poslane poruke u inozemstvu naplaćuje se prema cijeni SMS poruke iz roaming usluge koju A1 korisnik ima uključenu ili prema osnovnom cjeniku na pretplatničkom računu A1 korisnika


Koliko traje Roaming REGIJA 3 GB opcija?


Opcija Roaming REGIJA 3 GB traje 7 dana od uključenja,  npr. ako se opcija uključi 21.07. u 15:00 sati opcija ističe 28.07. u 23:59:59. Prijenos podataka nakon potrošenih 3 GB iz opcije naplaćuje se prema cjeniku za korištenje podatkovnog prometa u inozemstvu koji korisnik u trenutku prijenosa podataka ima uključen na svom pretplatničkom tarifnom modelu. 


Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.

Roaming surf

Roaming surf opcije (MB) A1 pretplanici koriste u zemljama EEA (zemlje EU, Norveška, Island, Lihtenštajn) i na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta (zemljama izvan EEA). Popis Vodafone partnerskih mreža uvijek je dostupan ovdje, samo upiši u izbornik zemlju u koju putuješ i lako saznaj naziv Vodafone partnerske mreže.

 

Jednom uključena Roaming surf opcija vrijedi do isključenja od strane korisnika, što znači da se automatski produljuje u naredni mjesec. MB se primjenjuju unutar kalendarskog mjeseca, a neiskorišteni MB tekućeg mjeseca ne prenose se u naredni mjesec. 

Primjer: opcija Roaming surf 400 uključena je npr. 3.10. U tom slučaju 400 MB koristiš do kraja kalendarskog mjeseca (31.10.), te se naplaćuje puna mjesečna naknada za listopad za opciju Roaming surf 400 25,08 €. Ako ne isključiš do 31.10. opciju Roaming surf 400, od 1.11. koristiš novih 400 MB do kraja kalendarskog mjeseca (30.11.), te se naplaćuje mjesečna naknada za studeni za opciju Roaming surf 400 25,08 €

Nakon što potrošiš sve MB unutar opcije Roaming surf, do kraja kalendarskog mjeseca tj isključenja opcije naplaćuje se u zemljama EEA 0,02 €/MB, dok se na Vodafone partnerskim mrežama u ostatku svijeta naplaćuje 0,66 €/MB. Možeš istovremeno uključiti npr Roaming surf 400 i Roaming surf 650, ali istovrsne opcije nije moguće uključiti 2 puta u istom mjesecu (npr 2 puta Roaming surf 400).

Kako uključiti ili isključiti opciju Roaming surf?

Jednostavno!

Opciju Roaming surf uključi ili isključi: 

 • Putem Moj A1 mobilne aplikacije (meni „U inozemstvu")
 • Putem SMS poruke. Za uključenje, slanjem SMS poruke sadržaja 400, 650, 950, 1.5 GB ili 3 GB na broj 13130 (npr.ako želiš uključiti Roaming surf 400, pošalji sadržaj 400). Za isključenje, slanjem SMS poruke sadržaja NE400, NE650, NE950, NE1.5 GB ili NE3 GB na broj 13130 (npr.ako želiš isključiti Roaming surf 400, pošalji sadržaj NE400)
 • Zahtjevom na prodajnom mjestu
 • Pozivom kolegama u Službi za korisnike na 0800 091 091
   

Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.
 

Surf za put

Opcije Surf za put (MB) A1 pretplatnici koriste u Srbiji, Makedoniji, Bjelorusiji, Austriji, Sloveniji, Bugarskoj i Lihtenštajnu. Radi optimalnog korisničkog iskustva, telefon podesi na automatski odabir mreže.

Ako u inozemstvu planiraš tek kraći boravak (do 7 dana), uključi Surf za put 512 MB i za 13,14 € koristi čak 512 MB. Opcija se isključuje automatski nakon 7 dana ili po potrošnji svih MB iz opcije. Krivo si procijenio i potrošio si sve jednice iz opcije, a trebaš još? Nema problema, tjednu opciju Surf za put 512 MB možeš uključiti više puta tijekom svog boravka

I bezbrižno surfaj – poslat ćemo ti SMS na 80% i 100% potrošnje MB iz opcije.
 

Putuješ li češće ili planiraš duži boravak u inozemstvu, uključi Surf za put 1 GB te uz mjesečnu naknadu od 19,78 € koristi 1GB tijekom kalendarskog mjeseca. Ako potrošiš 1GB prije isteka kalendarskog mjeseca, uvijek možeš uključiti dodatno Surf za put 512 MB kako bi nastavio bezbrižno surfati.

Jednom uključena opcija Surf za put 1GB traje do isključenja od strane korisnika, što znači da se automatski produljuje u naredni mjesec. MB se primjenjuju unutar kalendarskog mjeseca, a neiskorišteni MB ne prenose se u naredni mjesec. 

Primjer: opcija Surf za put 1GB uključena je npr. 3.10. U tom slučaju 1GB koristiš do kraja kalendarskog mjeseca (31.10.), te se naplaćuje puna mjesečna naknada za listopad za opciju Surf za put 1GB 19,78 €. Ako ne isključiš do 31.10. opciju Surf za put 1GB, od 1.11. koristiš novih 1GB prometa do kraja kalendarskog mjeseca (30.11.), te se naplaćuje mjesečna naknada za studeni za opciju Surf za put 1GB 19,78 €


Cijena MB nakon potrošenih MB is opcije naplaćuje se prema trenutno uključenom roaming cjeniku ili opciji. Možeš istovremeno uključiti više opcija Surf za put 512 MB, ali istovremeno nije moguće uključiti 2 puta u kalendarskom mjesecu Surf za put 1GB. 


Kako uključiti ili isključiti opciju Surf za put?

Jednostavno!

Opciju Surf za put uključi ili isključi: 

 • Putem Moj A1 mobilne aplikacije (meni „U inozemstvu")
 • Putem SMS poruke. Za uključenje, slanjem SMS poruke sadržaja SURF512 ili SURFGB na broj 13130  (npr.ako želiš uključiti Surf za put 512 MB, pošalji sadržaj SURF512). Za isključenje, slanjem SMS poruke sadržaja NESURF512 ili NESURFGB na broj 13150 (npr.ako želiš isključiti Surf za put 1GB, pošalji sadržaj NESURFGB)
 • Zahtjevom na prodajnom mjestu
 • Pozivom kolegama u Službi za korisnike na 0800 091 091


Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja
 

Roaming surf SVIJET

Roaming surf SVIJET mogu uključiti korisnici tarifa Solidna, Bolja, Savršena + i Apsolutna.

Mjesečna naknada naplaćuje se u punom iznosu, a nepotrošeni MB iz prethodnog mjeseca ne prenose se u tekući kalendarski mjesec. Cijena MB nakon potrošenog paketa naplaćuje se prema cjeniku Roaming surf SVIJET paketa, 0,66 €/MB do kraja obračunskog razdoblja.

 

Obračunska jedinica određuje se prema cjeniku roaming usluge ili osnovnom cjeniku za korištenje u inozemstvu koji korisnik ima na pretplatničkom računu u trenutku poziva.

 

Unutar perioda od jednog mjeseca moguće je uključiti više različitih paketa Roaming surf SVIJET.

 

Uključeni MB vrijede unutar obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec), neiskorišteni MB ne prebacuju se u naredno razdoblje. Paketi su samo obnavljajući, tj vrijede do isključenja od strane korisnika.

 

Kako uključiti ili isključiti Roaming surf SVIJET?

 • dostavom pisanog zahtjeva* ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe e-mailom ili faksom
 • pozivom prema Službi za korisnike ili 
 • putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije (samo korisnici s master pravima)


*Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Ovdje potražite upute kako verificirati vašu e-mail adresu.
 

 

Uključeni MB u Roaming surf SVIJET paket mogu se iskoristiti unutar obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec) za prijenos podataka u zemljama: Albanija, Alžir, Andora, Argentina, Armenija, Australija, Bahrein, Bjelorusija, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Demokratska Republika Kongo, Dominikanska Republika, El Salvador, Egipat, Ekvador, Farski otoci, Filipini, Grenland, Gruzija, Guernsey, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Japan, Jersey, Jordan, Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Kina, Kirgistan, Kolumbija, Kosovo, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Macao, Mali, Maroko, Meksiko, Moldavija, Nikaragva, Novi Zeland, Panama, Paragvaj, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj.

 

Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.

 

Cijene su s uključenim PDV-om.