Mobilno plaćanje

App Store

Svoje omiljene aplikacije i sadržaje u App Store-u od sada možeš plaćati i A1 računom.

Google Play

Svoje omiljene aplikacije i sadržaje u Google Play Trgovini možeš plaćati i A1 računom.

Smartica

Mobilna aplikacija za kupovinu, aktivaciju i validaciju putnih karata u javnom gradskom prijevozu.

mPrijevoz

Pomoću usluge možeš nadoplatiti korisničke račune za korištenje javnog prijevoza.

mDoplata i mKovanice

Nadoplati svoj račun za klađenje ili plati premiju osiguranja SMS porukom na prodajnim mjestima i kod ovlaštenih prodajnih predstavnika.

mParking

Usluga koja ti omogućava plaćanje parkiranja SMS porukom. 

mAutopraonice

Uslugom mAutopraonice možeš platiti pranje ili čišćenje vašeg vozila SMS porukom u samoposlužnim autopraonicama.

Obnova A1 računa

Nadoplati A1 račun na bonove putem SMS-a.