Dodatne opcije

Komunicirajte povoljnije prema inozemstvu i prilikom putovanja u inozemstvo.

Roaming opcije za razgovore

 

Razgovori za vrijeme boravka u inozemstvu.

 

Roaming opcije za surfanje

Internet za vrijeme boravka u inozemstvu.

Roaming opcije - sve u 1

Razgovori, SMS i internet za vrijeme boravka u inozemstvu.

Međunarodne opcije

 

Za pozive prema inozemstvu.

 

Kombinirane međunarodne i roaming opcije

Razgovori za vrijeme boravka u inozemstvu i razgovori prema inozemstvu.

Roaming opcije za razgovore

Razgovori za vrijeme boravka u inozemstvu.

 

Putne minute 300

 

   300 min u EEA zoni te na Vodafone partnerskim mrežama izvan EEA zone17,12 € 

Putne minute 600

 

   600 min u EEA zoni te na Vodafone partnerskim mrežama izvan EEA zone30,39 € 

Putne minute 1200

 

   1200 min u EEA zoni te na Vodafone partnerskim mrežama izvan EEA zone52,96 € 

Putne minute SVIJET 30

 

   30 min u zemljama izvan EEA zone
10,49 € 

Putne minute SVIJET 60

 

   60 min u zemljama izvan EEA zone
19,78 € 

Putne minute SVIJET 120

 

   120 min u zemljama izvan EEA zone
33,05 € 

Putne minute

 

Stanje Putnih minuta možete provjeriti slanjem poruke teksta ? na broj 13222. Uz Putne minute uključite i Roaming surf pakete te po najpovoljnijoj cijeni surfajte i šaljite e-mailove u inozemstvu.

 

Minute uključene u Putne minute koriste se unutar kalendarskog mjeseca.

Primjer: Ako uključite Putne minute 300 na dan 4.6.2018., koristite 300 odlaznih i dolaznih roaming minuta u EEA zoni te na Vodafone partnerskim mrežama izvan EEA zone od 4.6.2018. do 30.6.2018. Kako se Putne minute automatski obnavljaju i u narednim mjesecima, ne želite li koristiti Putne minute u narednim mjesecima, molimo zatražite isključenje najkasnije do 30.6.2018., odnosno do zadnjeg dana tekućeg kalendarskog mjeseca.

 

 

Mjesečna naknada naplaćuje se u punom iznosu, a nepotrošene minute iz prethodnog mjeseca ne prenose se u tekući kalendarski mjesec. Cijena poziva nakon potrošenog paketa naplaćuje se prema cjeniku roaming usluge, paketa ili osnovnog cjenika za korištenje u inozemstvu koji korisnik ima na pretplatničkom računu u trenutku poziva.

 

Obračunska jedinica određuje se prema cjeniku roaming usluge ili osnovnom cjeniku za korištenje u inozemstvu koji korisnik ima na pretplatničkom računu u trenutku poziva.

 

Unutar perioda od jednog mjeseca moguće je aktivirati više različitih paketa Putne minute. Usluga se automatski produžava u svakom slijedećem mjesecu.
 

 

Kako uključiti ili isključiti Putne minute?

dostavom pisanog zahtjeva* ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe e-mailom ili faksom
pozivom prema Službi za korisnike ili 
putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije (samo korisnici s master pravima)

 


*Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Ovdje potražite upute kako verificirati vašu e-mail adresu.
 

Popis zemalja u kojima je usluga dostupna
 

 

Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.

 

Cijene su s uključenim PDV-om.

 

Putne minute SVIJET

 

Mjesečna naknada naplaćuje se u punom iznosu, a nepotrošene minute iz prethodnog mjeseca ne prenose se u tekući kalendarski mjesec. Cijena poziva nakon potrošenog paketa naplaćuje se prema cjeniku roaming usluge, paketa ili osnovnog cjenika za korištenje u inozemstvu koji korisnik ima na pretplatničkom računu u trenutku poziva.

 

Obračunska jedinica određuje se prema cjeniku roaming usluge ili osnovnom cjeniku za korištenje u inozemstvu koji korisnik ima na pretplatničkom računu u trenutku poziva. Pozivi na brojeve s posebnom tarifom, prema satelitskim mrežama, brojevima bez naplate i videopozivi nisu uključeni. Unutar perioda od jednog mjeseca moguće je aktivirati više različitih paketa Putne minute SVIJET. Usluga se automatski produžava u svakom slijedećem mjesecu.

 

Uključene minute vrijede unutar obračunskog razdoblja (kalendarski mjesec), neiskorištene se minute ne prebacuju u naredno razdoblje. Paketi su samo obnavljajući, tj vrijede do isključenja od strane korisnika.


Kako uključiti ili isključiti Putne minute SVIJET?

  • dostavom pisanog zahtjeva* ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe e-mailom ili faksom
  • pozivom prema Službi za korisnike ili 
  • putem Moj A1 portala ili mobilne aplikacije (samo korisnici s master pravima)
     


*Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Ovdje potražite upute kako verificirati vašu e-mail adresu.
 


Poslovni korisnici uslugu mogu uključiti, odnosno naknadno isključiti, dostavom pisanog zahtjeva ovjerenog pečatom i potpisom odgovorne osobe. Pisani zahtjev potrebno je dostaviti e-mailom na adresu poslovni@A1.hr ili faksom na broj (+385) 91/712-4042.

Zahtjev putem e-maila bez ovjerenog zahtjeva u privitku biti će realiziran ukoliko je prethodno verificirana kontakt e-mail adresa tvrtke. Obrazac za verifikaciju kontakt e-mail adrese i dodjelu master prava za uslugu Moj A1, za tvrtke do 4 zaposlena možete preuzeti ovdje, a za sve ostale tvrtke ovdje.

 

Uključene minute u Putne minute SVIJET mogu se iskoristiti unutar obračunskog razdoblja za odlazne i dolazne roaming pozive u zemljama: Albanija, Alžir, Andora, Argentina, Armenija, Australija, Azerbajdžan, Bahrein, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Dominikanska Republika, Egipat, Ekvador, Farski otoci, Gana, Grenland, Gruzija, Guadalupe, Guernsey, Gvatemala, Haiti, Honduras, Hong Kong, Indija, Indonezija, Irak, Iran, Izrael, Japan, Jersey, Republika Južna Afrika, Južna Koreja, Kanada, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kosovo, Kuvajt, Makedonija, Malezija, Mali, Maroko, Meksiko, Moldavija, Monako, Mozambik, Nepal, Nigerija, Nikaragva, Novi Zeland, Oman, Otok Man, Pakistan, Panama, Peru, Portoriko, Rusija, SAD, Saudijska Arabija, Singapur, Srbija, Šri Lanka, Švicarska, Tajland, Tajvan, Tanzanija, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Urugvaj, Vijetnam.

 

Cijene su s uključenim PDV-om.
Više informacija dostupno je u Uvjetima korištenja.